VO2maxtest

Tester på bosön

Löpning med asiktsmask för mätning av VO2max